Relatieproblemen

relatietherapeut

Praten over relatieproblemen met een therapeut.

Daar bestaan nogal wat misverstanden over.

Veel mensen denken dat relatietherapie;

 • ontzettend duur is
 • altijd maandenlang, soms wel jaren duurt
 • alleen maar eindeloos praten is
 • zoeken naar de schuldige, de zondebok is
 • oude koeien uit de sloot haalt


Daarbij komt dat ze denken dat de therapeut zegt wat jij moet doen en als je dat doet het altijd goed komt. Dit zijn vooroordelen of misverstanden.


Hoe werkt relatietherapie bij Coaching Keuker dan wel?

In een kort durend traject van gemiddeld 4-6 maanden staat de oplossing en niet het probleem centraal. 

Mooie woorden, maar wat wil dat nu zeggen?
Er wordt geïnventariseerd welke  persoonlijke verschillen en emotionele gevoeligheden bij jullie tot irritaties of conflicten leiden. Vervolgens werken we er praktijk gericht aan hoe je die kunt accepteren of op z’n minst kunt tolereren van elkaar. Hoe je je gedrag aan kunt passen zodat de ander daar geen of minder last van heeft. Het grote voordeel daarvan is dat jullie in de toekomst daar geen ruzie meer over hebben, maar jullie je kunnen focussen op de inhoud van de problemen die zich in ieders leven voordoen. Een verschil van mening over de opvoeding of vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld. Doordat jullie tijdens de begeleiding leren hoe je effectief met elkaar kunt communiceren, zonder verwijten, zullen jullie beter in staat zijn om jullie problemen  samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken. 

relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen veel stress veroorzaken.

Langdurige stress kan een negatief effect hebben op je lichamelijke en geestelijke gezondheid.


Als je relatie niet meer loopt zoals je graag zou willen en één van jullie of jullie allebei worstelen met het dilemma ‘scheiden of blijven’ dan hebben jullie het zwaar. 


Twijfel over je relatie zorgt voor stress en veel slapeloze nachten omdat je je afvraagt:

 • of jullie problemen op te lossen zijn
 • waar het mis gegaan is en jullie uit elkaar gegroeid zijn
 • waarom een verschil van inzicht vaak in ruzie eindigt
 • wat jouw aandeel in dit geheel is?


Wekken de verschillen tussen jullie, die je in 1ste instantie zo spannend en aantrekkelijk vond, nu juist ergernissen op? Dan is het nu hoog tijd om de stoute schoenen aan te trekken.


Natuurlijk is er geen pasklaar antwoord op de vraag wat voor jullie het beste is; ‘scheiden of blijven’. Het is geen wiskunde, er is geen vragenlijst die je kunt invullen waarvan de uitkomst de enige juiste is.

Wat wel zo is, en daar is veel onderzoek naar gedaan, is dat kinderen spijt hebben van dingen die ze gedaan hebben (brutaal geweest, koekje gepakt zonder te vragen). Volwassen hebben juist spijt van de dingen die ze niet gedaan hebben (wereldreis niet gemaakt, niet gestudeerd toen dat kon). Vrij vertaalt naar het onderwerp ‘scheiden of blijven’ betekent  het dat  je  alles uit de kast moet halen om te kijken of  jullie relatie nog levens vatbaar is.


Relatieprblemen

Doelen stellen in relatietherapie. 

Eén van de vragen die ik stel aan een koppel dat bij mij komt voor relatietherapie is; ’wat willen jullie bereiken, wanneer is voor jullie de begeleiding geslaagd?’ Regelmatig antwoorden ze dan; ‘als we meer een team zijn’. Een prachtig streven natuurlijk. Een team zijn is mooi, het staat immer voor "Together Everyone Achieves More". Handig en noodzakelijk, want het zorgt voor praktische zaken, er worden afspraken gemaakt over onderwerpen als; 

 • wie doet de boodschappen 
 • wie regelt de oppas 
 • wie verzorgt de financiën 

Er wordt zelfs regelmatig overleg gevoerd of er dingen bijgesteld moeten worden omdat situaties in het leven immers (kunnen) veranderen. Deze praktische gesprekken zijn noodzakelijk en zorgen voor functionele verbinding

In een liefdesrelatie blijkt gedurende de begeleiding vaak dat ze méér willen dan functionele verbinding, waar ze naar verlangen is connectie op een dieper niveau. 

Dan gaat het om Persoonlijke en relationele verbinding; 

Dan heb je het over; 

wat speelt er bij jou,  wat speelt er bij mij en wat speelt er tussen ons? 

Aan de basis van persoonlijke en relationele verbinding ligt 

 • emotionele veiligheid 
 • vertrouwen geven en ontvangen 
 • empathie binnen je relatie ervaren 
 • je ondersteunt, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. 

Daarvoor is het belangrijk dat je interesse toont in elkaar, je vraagt wat er speelt in  plaats van de reactie van de ander te veroordelen. 

Verbinding op alle niveaus, wordt vaak het ultieme doel van relatietherapie. Wacht niet langer, schakel professionele hulp in als jullie er samen niet uit komen. Concrete stappen zetten naar een gelukkiger leven, wie wilt dat nou niet? 


Gezien worden

Gezien, gehoord en gewaardeerd worden, dat zijn behoeftes die voor de meeste van ons wel herkenbaar zijn. Helaas komt het regelmatig in (liefdes)relaties voor dat je het gevoel hebt dat het onvoldoende gebeurt. Frustratie, ruzies en zelfs het negeren van elkaar zijn dan vaak voorkomende reacties, samen met de nodige stress en verwijdering. Hoe kom je dan weer tot elkaar, hoe kun je elkaar weer vinden? Blijf niet rondlopen met relatieproblemen, jullie relatie is immers te waardevol om op te geven. Ga met elkaar in gesprek, uit wat je behoeftes en wensen zijn. Kom je er samen niet uit? Schakel dan professionele hulp in.

Relatieproblemen
Relatietherapie voor vrouwen
verbinding
Relatietherapie voor mannen
Relatietherapie

In de eerste gesprekken probeer ik duidelijkheid te krijgen wat er aan de hand is, jullie inzicht te geven in de patronen die er gaandeweg ontstaan zijn. Soms wordt er een vragenlijst afgenomen om het plaatje compleet te krijgen. Als  het eenmaal helder is, geef ik suggesties over wat jullie kunnen doen om de relatie beter te maken.

Suggesties… Ik gebruik dat woord met opzet want het is belangrijk  dat jullie je kunnen vinden in mijn manier van begeleiding. Lees daarover meer op de pagina Relatietherapie